Ομάδα-στόχος : ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-17

Παρεχόμενες υπηρεσίες : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΗΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Φορέας : «ΜΕΛΙΑ» ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Έδρα

Επικοινωνία

2177283487

melia.edra@gmail.com

Ποιοι μας υποστηρίζουν

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.  

 

Χρηματοδότες έργου Δεσμοί