Ομάδα-στόχος : Εγγεγραμμένα μέλη με αναπηρία, μέλη του συλλόγου και οι οικογένειές τους

Παρεχόμενες υπηρεσίες : Προστασία & προάσπιση ανθρωπίνων & κοινωνικών δικαιωμάτων ατόμων με αναπηρία, καταπολέμηση διακρίσεων, ένταξη & ίση συμμετοχή στο κοινωνικό σύνολο

Φορέας : ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ Ν. ΕΒΡΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ- Αλεξανδρούπολη

Επικοινωνία

25510 27722

ameaev@gmail.com

Ποιοι μας υποστηρίζουν

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.  

 

Χρηματοδότες έργου Δεσμοί