Ομάδα-στόχος : Λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Παρεχόμενες υπηρεσίες :

Φορέας : Κοι.Σ.Π.Ε. 8ου Το.Ψ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε

Επικοινωνία

2106495251

avraamnikolai@hotmail.com,

Ποιοι μας υποστηρίζουν

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.  

 

Χρηματοδότες έργου Δεσμοί