ΠΕΨΑΕΕ

Η ΠΕΨΑΕΕ ιδρύθηκε το 1997. Είναι Επιστημονικό - Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο και στοχεύει στον συντονισμό των ενεργειών, δραστηριοτήτων και πολιτικών για την εξασφάλιση καλυτέρων συνθηκών στην πραγματοποίηση της κοινωνικο-οικονομικής ενσωμάτωσης και επαγγελματικής απασχόλησης των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Η ΠΕΨΑΕΕ είναι ενταγμένη στο Εθνικό Μητρώο φορέων ιδιωτικού τομέα μη Κυβερνητικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας, Αριθ. Μητρώου: 09110ΣΥΕ21094Ο67Ν/0904 και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Αριθ. Μητρώου: 09110ΣΥΕ21094067Ν/00824. 

 Στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων της, η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. λειτουργεί τρεις δομές αποκατάστασης και επανένταξης:

  •   Κέντρο Ημέρας στο κέντρο της πόλης
  •   Οικοτροφείο «ΑΘΗΝΑ»
  •   Εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας – «Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου (ΚΚΔ)»

             ·   Γραφείο Εναλλακτικών Δράσεων Επανένταξης

             ·   Γραφείο Υποστήριξης της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

 

Η ΠΕΨΑΕΕ από την ίδρυση της υλοποιεί δράσεις υποστήριξης της απασχόλησης και έχει συμμετάσχει σε forum, ημερίδες και συνέδρια σχετικά με την απασχόληση και την κοινωνική οικονομία (π.χ. 2006: Θεωρητικές Συνεκδοχές ΚοιΣΠΕ & Πρακτικές Υλοποίησης», 2003: 16ο Συνέδριο CEFEC, Αθήνα "Κοινωνική Οικονομία, Ευρωπαϊκοί Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί και Επιχειρήσεων. Τι, Πώς, Γιατί», 1998: 11ο Συνέδριο CEFEC, Αθήνα Η πραγματικότητα των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Συνεταιρισμών και Επιχειρήσεων: Η οπτική γωνία ενός εργοδότη») ενώ παράλληλα συμμετέχει και ως μέλος σε εθνικά και ευρωπαϊκά / διακρατικά δίκτυα σχετικά με την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. Το 2011 η ΠΕΨΑΕΕ πραγματοποίησε, σε συνεργασία με την Πανελλαδική Ομοσπονδία των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Π.Ο-Κοι.Σ.Π.Ε.), το Συνέδριο με τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ: Επενδύοντας στο κοινωνικό και αλληλέγγυο επιχειρείν», στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Προπαρασκευαστικές Ενέργειες και Δράσεις δημοσιότητας για τη σύσταση του δευτεροβάθμιου οργάνου Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.)».

Το 2000 ίδρυσε μια καινοτόμο εναλλακτική δομή ψυχικής υγείας: το Εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας «Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» (ΕΚΗ – ΚΚΔ), η οποία προσανατολίζεται στην επαγγελματική ένταξη ανθρώπων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και την πραγματοποίηση εναλλακτικών και καινοτόμων δράσεων για την κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών ομάδων. Στο πλαίσιο λειτουργίας του ΕΚΗ – ΚΚΔ και προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα της υποστήριξης και της απασχόλησης των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η ΠΕΨΑΕΕ λειτουργεί το Γραφείο Υποστήριξης της απασχόλησης και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας που αναλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών υποστήριξης της απασχόλησης των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καθώς και της παραμονής τους στην ελεύθερη ή στην προστατευμένη αγορά εργασίας, αλλά και την συμβουλευτική υποστήριξη στην ίδρυση νέων Κοινωνικών Συνεταιρισμών. 

Σε αυτό το πλαίσιο το Γραφείο Υποστήριξης της απασχόλησης και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας συνεργάζεται με τους ΚοιΣΠΕ ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία για την υποστήριξη των ληπτών, προκειμένου να ενταχθούν ομαλά σε αυτούς ως εργαζόμενοι και να προσαρμοστούν στις ανάγκες της θέσης εργασίας τους.

Επίσης, η ΠΕΨΑΕΕ έχει αναλάβει την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΣΠΑ 2007-2013). Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

  •   Προπαρασκευαστικές Ενέργειες και Δράσεις δημοσιότητας για τη σύσταση του δευτεροβάθμιου οργάνου Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.),
  •   Πρόγραμμα Ολιστικής παρέμβασης για την απασχόληση ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην αγορά εργασίας- “Γέφυρες Απασχόλησης”.
  •   Πιλοτική δράση ψυχοκοινωνικής παρέμβασης για την υποστήριξη των μακροχρόνια ανέργων
  •   Ενίσχυση κοινωνικού κεφαλαίου για την απασχόληση ανέργων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μέσω δράσεων αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας.

 

Μάθετε περισσότερα εδώ: http://www.pepsaee.gr/

 

 

Ποιοι μας υποστηρίζουν

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.  

 

Χρηματοδότες έργου Δεσμοί