Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας

 Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας είναι ένα επιστημονικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1981 από τον καθηγητή Ψυχιατρικής–Παιδοψυχιατρικής, Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο που έβαλε τις ρίζες της από το 1964.

 H Εταιρία έχει συμβάλει στην Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση της χώρας βασιζόμενη στις αρχές της Κοινωνικής – Κοινοτικής Ψυχιατρικής με στόχο την αποτελεσματική και πλήρη κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού και έμφαση στην παροχή φροντίδας.

  Η Ε.Κ.Ψ.&Ψ.Υ. έχει αναπτύξει και υλοποιεί μια σειρά δραστηριοτήτων για την προαγωγή της ψυχικής υγείας, όπως:

  •  Ίδρυση και Λειτουργία Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την παροχή υπηρεσιών πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού μέσα στην τοπική κοινότητα σε Φωκίδα και Θράκη. Στο πλαίσιο της λειτουργίας των Κινητών Ψυχιατρικών Μονάδων εφαρμόζεται η Ψυχιατρική Περίθαλψη στο Σπίτι του Αρρώστου.
  •  Λειτουργία οικοτροφείων και προστατευμένων διαμερισμάτων στην Αθήνα, Άμφισσα, Αλεξανδρούπολη και Λαμία, για την αποασυλοποίηση των ασθενών από τα μεγάλα ψυχιατρικά νοσοκομεία, τη φροντίδα και την κοινωνική ενσωμάτωσή τους.
  •  Λειτουργία ενός Κέντρου Ημέρας για την ψυχολογική υποστήριξη ασθενών με καρκίνο και των οικογενειών τους, Αττική.
  •  Λειτουργία ενός Κέντρου Ημέρας Ενηλίκων για τη συνέχεια στη φροντίδα (follow-up) ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα που διαβιούν στην κοινότητα (Αττική).
  •  Λειτουργία ενός Κέντρου Ημέρας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με ψυχοκοινωνικά προβλήματα που διαβιούν στην κοινότητα, Ν. Φωκίδας.
  •  Δραστηριότητες Αγωγής Κοινότητας για την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού αναφορικά με την ψυχική νόσο και την αλλαγή της στάσης του απέναντι σε αυτή. Τα τελευταία χρόνια οι δράσεις Αγωγής Κοινότητας αποσκοπούν στην προαγωγή της ψυχικής υγείας όλου του πληθυσμού, ιδίως των ευάλωτων ομάδων (μετανάστες, μειονότητες, φύλακες φυλακών, πυροσβέστες, στρατός, αστυνομία κ.λπ.).
  •  Εκπαιδευτικά Προγράμματα στελεχών ψυχικής υγείας, με στόχο τη δημιουργία στελεχών υψηλής εξειδίκευσης, τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Ψυχοεκπαίδευση και ενίσχυση ομάδων αυτοβοήθειας από τους ίδιους τους πολίτες.
  •  Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής αποκατάστασης των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα –και όχι μόνο- που περιλαμβάνουν τη δημιουργία κέντρων προεπαγγελματικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και αποκατάστασης, τη λειτουργία προστατευμένων εργαστηρίων, τη δημιουργία κοινωνικών συνεταιρισμών (ΚοιΣΠΕ, Κοινωνικές Επιχειρήσεις) και την τοποθέτηση ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην ελεύθερη αγορά εργασίας.
  •  Συνεργασία με ευρωπαϊκούς οργανισμούς ψυχικής υγείας (MHE, ASKLEPIOS, European Health Management Association, European Disability Forum-EDF, Social Firms Europe–CEFEC, Santé Mentale et Exclusion Sociale-SMES Europa, European Coalition for Community Living–ECCL).

 Οι υπηρεσίες της Εταιρίας παρέχονται δωρεάν στον πληθυσμό και στοχεύουν στην πρόληψη των προβλημάτων ψυχικής υγείας και την έγκαιρη παρέμβαση σε αυτά.

 Μάθετε περισσότερα εδώ: http://www.ekpse.gr/

Ποιοι μας υποστηρίζουν

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.  

 

Χρηματοδότες έργου Δεσμοί