Εκπαιδευτικά σεμινάρια

 Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Το έργο "ΔΕΣΜΟΙ: Ενδυνάμωση και Δικτύωση Φορέων Ψυχικής Υγείας για Βελτίωση Υπηρεσιών στην κοινότητα" παράλληλα με άλλες δράσεις, επενδύει μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην επιμόρφωση των εταίρων που υλοποιούν το πρόγραμμα ώστε να ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα των σύγχρονων αναγκών.

Η επιμόρφωση εξειδικεύεται βάσει των απαιτήσεων κάθε συμμετέχουσας ΜΚΟ σε θέματα ορθής διακυβέρνησης.

Η ανάγκη μιας τέτοιας εκπαίδευσης προήλθε από την κοινή διαπίστωση ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς καταβάλλουμε προσπάθεια με λίγους υλικούς και ανθρώπινους πόρους προσπαθώντας να ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες και να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση των ανθρώπων σε υπηρεσίες που έχουν ανάγκη.

Παρακαλώ συνδεθείτε παρακάτω για να αποκτήσετε πρόσβαση στο υλικό των σεμιναρίων. 

 

 

Χορηγός φιλοξενίας εκπαιδευτικών σεμιναρίων

Ποιοι μας υποστηρίζουν

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.  

 

Χρηματοδότες έργου Δεσμοί