Ομάδα-στόχος : ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ

Παρεχόμενες υπηρεσίες : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Φορέας : Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ "ΔΙΑΔΡΟΜΗ"

Έδρα

Επικοινωνία

2105020059

diadromi.edra@gmail.com

Ποιοι μας υποστηρίζουν

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.  

 

Χρηματοδότες έργου Δεσμοί