Δημοσίευμα στο Skywalker

Ένα παράθυρο ενημέρωσης άνοιξε το Skywalker.gr στους αναγνώστες που αναζητούν βοήθεια για ψυχοκοινωνική επανένταξη και ευκαιρίες κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσα από το αντίστοιχο κέντρο ενημέρωσης της ΠΕΨΑΕΕ.

Ποιοι μας υποστηρίζουν

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.  

 

Χρηματοδότες έργου Δεσμοί